wykresy excel

Zmiana formatu tabeli z szerokiej na długą (Power Query)

Są takie momenty, że mamy tabelę z danymi ale…coś nam w niej nie pasuje. Jeśli chcemy stworzyć tabelę przestawną albo wykres, to dane (wymiary) nie dają się nam łatwo pogrupować lub przefiltrować. Zamiast w kolumnach, pasowałyby w wierszach, ewentualnie na odwrót. W takich przypadkach nieocenioną pomocą będzie zmiana formatu tabeli […]